Các trường hợp không thấm nước mới

Trang chủ > Các trường hợp không thấm nước mới
Chuyên mục mô tả
Trường hợp không thấm nước mới, thông qua IPX8 cấp chứng nhận không thấm nước, sử dụng chất lượng cao 100% nguyên liệu không thấm nước. Trong nước, các trường hợp không thấm nước có thể giữ cho các thiết bị điện tử nhỏ khô và sạch sẽ.
  • Chọn
  • để
  • Chọn
  • để
分享按钮